Kentsel dönüşüm için 3 farklı model yolda

Kentsel Dönüşüm Finansman Modeli ile acil dönüştürülmesi gereken konutlar için 3 başka yaklaşım geliştirildi.

Birinci modelde, konut üreticisiyle anlaşan bağımsız kısım sahiplerine piyasaya nazaran uygun şartlarda kredi kullandırılacak. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşüm gerçekleştirilecek.

İkinci model kapsamında, ada bazlı kentsel dönüşüm için konut üreticileri teşvik edilecek. Konut üreticilerine düşük maliyetli finansman dayanağı sağlanarak sarsıntıya güçlü konut arzı artırılacak.

Bu iki durumda da Kredi Garanti Fonu (KGF) dayanakları devreye alınarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız kısım maliklerinin krediye erişimleri kolaylaştırılacak.

‘Kiralık konut üreticisi’

Çalışmalarına 6 Şubat’tan evvel başlanan, dünyada farklı örnekleri olan üçüncü modelle de bilhassa kiralık konut arzı artırılarak, kirada spekülasyonların ve fiyat artışlarının önüne geçilecek.

Bu modelle Türkiye’ye “kiralık konut üreticisi” kavramı kazandırılarak, üretilen konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacak. Kiralama fiyatları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacak.

Böylece, bilhassa Kovid-19 salgınından bu yana makul düzeylerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonu dizginlenebilecek, enflasyonla çaba daha aktif bir formda yürütülebilecek.

Ayrıca, zelzele sonrası TOKİ projelerinde misyon alan yüklenicilerin birinci etapta mukavelelerini bağlamaları için muhtaçlık duydukları finansmana erişimini kolaylaştırabilmek ismine yürürlükte olan KGF paketi de revize edilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir